TRIZ NEDİR?

Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından 3 milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu, mantığa ve verilere dayalı sorun kalıplarına odaklanan sistematik bir çözüm yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemin adı TRIZ olup, Rusça “теория решения изобретательских задач” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve dilimizde “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamına gelmektedir.

TRIZ ile algoritmik yaklaşımlar kullanılarak eski sistemlerin iyileştirilmesi ve yeni sistemlerin geliştirilmesi sağlanır. Bu amaca ulaşmaya çalışırken iyileştirmeye çalıştığımız bir takım değerler ve buna karşılık fedakârlıkta bulunmamız başka değerlerle karşılaşırız. Örneğin; bir aletin dayanıklılığını artırılmaya çalışıldığında ağırlıktan ödün verilerek yeni bir problem ortaya çıkması gibi. Bu tip problemler yaratıcılık problemi olarak adlandırılmaktadır. Yaratıcı çözümler, bu fedakarlıkları en aza indirerek amaçlanan değere ulaşmamızı sağlarlar. Bu çelişkilerin belirlenmesi için sistem yaklaşımları ya da ayırma prensipleri, hata analizleri yapılabilir.

TRIZ, şirketlerde hızla yayılma göstererek inovasyon süreçlerinde, proje yönetimi ve risk yönetimi gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca araç sektöründe Ford ve Chrysler markaları, havacılık sektöründe Boeing ve NASA, teknoloji sektöründe ise Hewlett Packard, Motorola, General Electric, Xerox, IBM, LG ve Samsung gibi birçok firmanın geliştirme aşamalarında TRIZ’i kullandığı bilinmektedir.

Sözü geçen 3 milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu 40 farklı parametre belirlenmiştir. Bu parametreler, 39a 39luk bir matris oluşturacak şekilde “Çelişki Matrisi”ni oluşturur. Bu matriste iyileştirilmeye çalışan değerlere karşılık gelen olası çelişkiler gösterilir. Çözülmek istenen problemde karşılaşılan çelişkiler genel bir şekilde temsil edilerek çözüm alternatifleri elde edilir. Daha sonra bu genel çözüm alternatifleri uygun bir şekilde çözülmek istenen özel probleme uyarlanır.