40 Yöntem

Yaratıcı Problem Çözme Teorisinin Önerdiği 40 Yöntem:

1) Böl

a) Cismi bağımsız parçalara böl
b) Cismi kolay sökülebilir hale getir
c) Cismin bölüm ve parça sayısını arttır

2) Ayır

Problemli bölümü (veya özelliği) cisimden ayır veya sadece gerekli bölümü (veya özelliği) cisimde yalnız bırak

3) Bölgeyi iyileştir

a) Cismin tekil yapısını değiştir veya tekil bir harici etmeni değiştir
b) Cismin her parçasını kullanım şartlarına en uygun hale getir
c) Cismin her parçasını farklı ve faydalı bir hale getir

4) Asimetriyi kullan

a) Cismin simetrik yapısını asimetrik hale getir
b) Cismin asimetri seviyesini arttır

5) Birleştir

a) Özdeş ve benzer işler yapan cisimleri yaklaştırın veya birleştirin
b) İşlemleri paralel ve eşzamanlı yapılacak hale getir

6) İşlevselleştir

a) Cismi veya bir bölümünü çok işlevli hale getir
b) Cismi, işini tamamlamak için başka bir parçaya ihtiyaç duymayacak hale getir

7) İç içe geçir

a) Cismi başka bir cismin içine yerleştir veya hepsini iç içe yerleştir
b) Cismin bir parçasını diğer bir parçasının boşluğundan geçir

8) Hafiflet

a) Cismin ağırlığını telafi etmek için başka cisimlerle birleştirin
b) Cismin çevresindeki hava, su ve diğer kuvvetlerle etkileşmesini sağlayın

9) Önceden uygula

a) Aynı anda hem yararlı hem zararlı etkiler oluşuyorsa, zararı azaltacak karşı eylemler ekleyin
b) Ortaya çıkacağı önceden bilinen istenmeyen baskılara karşılık, eylemden önce baskı yapın

10) Önceden hazırla

a) Cismin bütünündeki veya bir parçasındaki gerekli değişikliği, eylemden önce yapın
b) Eylem sırasında zaman kaybını azalmak için, cisimlerin yerlerini önceden düzenleyin

11) Önlem al

Düşük güvenilirliğini telafi etmek için önceden acil durum önlemleri hazırlayın

12) Pozisyonu sınırla

Potansiyel bir alanda cismin pozisyon değişimini sınırlayın

13) Ters çevir

a) Problemi çözmek için kullanılan eylemi ters çevirin (Örneğin ısıtmak yerine soğutun)
b) Hareketli parçaları (veya ortamı) sabitleyin, sabit parçaları hareketlendirin
c) Cismi (veya süreci) ters çevirin

14) Yuvarlaklaştır

a) Köşeli parçalar, yüzeyler ve şekillerden, eğri, küresel ve yuvarlak biçime geçin
b) Silindirler, toplar, spiraller ve kubbeleri kullanın
c) Çizgiselden dönel harekete geçin, dönme hareketi kuvvetlerini kullanın

15) Dinamik hale getir

a) Cismin özelliğini, dış ortamı veya süreci, en uygun kullanım koşuluna göre değiştirin
b) Cismi birbirine göre hareket edebilen parçalara bölün
c) Cisim (veya işlem) katı veya esnek değilse hareket edebilir ve uyarlanabilir hale getirin

16) Azalt veya taşır

Problemin çözümünde %100’ü yakalamak çok zorsa, işlemi biraz daha az veya biraz daha fazla yapın

17) Boyut değiştir

a) Cismi iki veya üç boyutlu uzayda hareket ettirin
b) Cisimleri tek katlı yerine çok katlı olarak düzenleyin
c) Cismi eğin, yönünü değiştirin veya yana yatırın
d) Verilen alanın diğer tarafını kullanın

18) Titreştir

a) Cismin sallanmasını veya titremesini sağlayın
b) Frekansı arttırın
c) Cismin rezonans frekansını kullanın
d) Mekanik yerine piezoelektrik titreştirici kullanın
e) Ultrasonik ve elektromanyetik alan osilasyonlarını birlikte kullanın

19) Periyodik yaptır

a) Sürekli yerine periyodik veya darbeli işleme geçin
b) İşlem periyodikse genliği veya frekansı değiştirin
c) İşlem geçişleri arasında duraklama yapın

20) Eylemi kesintisiz sürdür

a) Tüm parçalarının her zaman tam yükle çalışmasını sağlayın
b) Boşta veya kesik kesik çalışan işlemleri sistemden çıkarın

21) Hızlandır

İşlemin tümünü veya zararlı kısmını çarçabuk yapıp bitirin

22) Zararları kullan

a) Olumlu etki oluşturmak için (özellikle çevredeki) zararlı etkileri kullanın
b) Zararlı işlemi ortadan kaldıracak başka bir zararlı eylem yapın
c) Zararlı etkiyi kendiliğinden ortadan kalkıp bitene kadar arttırın

23) Geri besleme kullan

a) İşlemi iyileştirmek için geri besleme kullanın
b) Mevcut geri beslemenin miktarını veya etkisini arttırın

24) Aracı kullan

a) Taşıyıcı bir maddeyi veya işlemi, aracı olarak kullanın
b) Cismi kolayca ayrılabilen bir diğer cisme geçici olarak birleştirin

25) Kendine hizmet ettir

a) Cismi kendisi için faydalı işlemler yapan hale dönüştürün
b) Atık kaynakları, enerjiyi ve maddeleri kullanın

26) Taklit kullan

a) Kullanışsız, pahalı veya kırılgan bir cisim yerine basit ve ucuz kopyalarını kullanın
b) Cismin veya işlemin görsel kopyasını kullanın
c) Görsel kopyaların yerine kızılötesi veya morötesi kopyaları kullanın

27) Kısa ömürlü ucuz malzeme kullan

Ucuz bir cismi belirli kalitedeki çoklu ucuz cisimlerle değiştirin

28) Mekanizmayı değiştir

a) Mekanik araçları uzaktan (optik, ses, koku, hareket vb.)  algılayıcı araçlarla değiştirin
b) Cisimle etkileşmek için elektrik, manyetik veya elektromanyetik alanları kullanın
c) Durağan alanları hareketli alanlara değiştirin, yapılandırılmamış alanları yapılandırın
d) Alanları, alanla etkileşen (ferromanyetik vb.) parçalarla kullanın

29) Hidrolik veya pnömatik kullan

Cismin katı parçaları yerine sıvı veya gaz kullanın

30) Esnek kabuk veya ince film kullan

a) Üç boyutlu yapılar yerine ince filmler ve esnek kabuklar kullanın
b) İnce filmler ve esnek kabuklar ile cismi dış çevreden yalıtın

31) Gözenekle

a) Cismi veya ek parçalarını gözenekli hale getirin
b) Mevcut gözenekleri faydalı bir madde veya işlem için kullanın.

32) Rengi değiştir

a) Cismin veya dış çevrenin rengini değiştirin
b) Cismin veya dış çevrenin saydamlığını değiştirin

33) Homojen yap

Cismi etkileyenleri, cisimle aynı malzemeden yapın

34) Geri kullan yada at

a) Görevi biten parçaların işlem sürerken yenisiyle değişimini veya cisimden ayrılmasını sağlayın
b) Görevi biten sarf parçaları tekrar işleme koyun

35) Parametre değiştir

a) Cismin fiziksel durumunu (katı, sıvı, gaz) değiştirin
b) Cismin yoğunluğunu veya kıvamını değiştirin
c) Cismin esneklik düzeyini değiştir
d) Cismin sıcaklığını değiştirin

36) Evre değiştir

Faz geçişleri (hacim değişimi, ısı kaybı vb.) esnasında ortaya çıkan olayları kullanın

37) Isıl genleşmeyi kullan

a) Maddelerin ısıyla genleşmesi veya daralmasını kullanın
b) Isıyla genleşme kullanılıyorsa, farklı genleşme katsayılarına sahip birden fazla malzeme kullanın

38) Güçlü oksitleyici kullan

a) Ortamdaki havanın oksijenini arttırın
b) Bol oksijenli havayı saf oksijenle değiştirin
c) Hava veya oksijeni iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakın
d) İyonize oksijen kullanın
e) Ozonlanmış (veya iyonize edilmiş) oksijeni ozonla değiştirin

39) Ortamı etkisizleştir

a) Normal bir çevreyi etkisiz hale dönüştürün
b) Cisme etkisiz veya nötr parçalar ekleyin

40) Kompozit malzeme kullan

Tekil yapıdaki cismi kompozit malzeme ile değiştirin